Křížová cesta od Jana Václava Bergla

Cyklus olejomaleb od J. V. Bergla zdobí areál části Městského muzea, tzv. Kohoutův dvůr. Tento cyklus tvořily většinou obrazy, reliéfy apod. v počtu 14 kusů. Nachází se zde 10 rozměrných obrazů (245x160cm), dále 2 menší obrazy (180x105cm) a 2 úplně malé jsou pouhými torzy pravděpodobně z obrazu jednoho.  J. V. Bergl namaloval tento cyklus na objednávku pro své město kolem r. 1759. Soubor obrazů se tak stal na více než 100 let ozdobou místního kostela sv. Jana Křtitele. Až v r. 1899, v době, kdy se dokončovala rekonstrukce kostela, byly obrazy prodány do Nové Paky rodině Suchardů. Cyklus již nezískali celý, 2 obrazy byly zničeny ještě před zakoupením.

Do r. 1913 zůstaly jejich majetkem, pak je prodali Městskému úřadu ve Dvoře Králové. Prvním muzejním objektem byla renesanční budova staré radnice na náměstí č. 1. Tam, již v nových prostorách, byla vystavena tato Berglova Křížová cesta, která se tak stala součástí sbírkového fondu muzea. Byla již několikrát restaurována, poprvé rodinou Suchardů a naposledy firmou Ad Restauro.

Jan Václav Bergl

Narozen 23. 9. 1719 ve Dvoře Králové nad Labem. Dvorní malíř Marie Terezie, který svými freskami vyzdobil nejen její soukromé komnaty v Schönbrunnu a mnoho kostelů a klášterů v rakouském Podunají. Asi od r. 1750 studoval vídeňskou malířskou akademii. Před r. 1762 pobýval v Benátkách, kde měl na jeho tvorbu vliv Jan B. Pittoni. Fresky maloval i v Čechách, na Moravě a Slovensku. Cyklus křížové cesty od tohoto autora se nachází také v ambitech kapucínského kláštera v Opočně, v bývalém klášterním kostele v Orlici u Žamberka, na Moravě se nachází freska na štítě klášterní budovy a v refektáři prelatury v Louce u Znojma, z r. 1770 jsou Berglovy malby ve slovenských Horných Lefantovcích.