1.     Pravidla ochrany osobních údajů

Naše pravidla ochrany osobních údajů upravují zpracovávání a uchovávání osobních údajů naší organizací. Zásady ochrany osobních údajů naleznete na následujícím webovém odkazu https://www.muzeumdk.cz/ochrana-osobnich-udaju

Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem je správcem zpracovávaných osobních údajů, které jste nám poskytli jako subjekt údajů. O vás zpracováváme následující osobní údaje:

  • Jméno, Příjmení a E-mail za účelem vyřizování vašich žádosti přes kontaktní formulář a to po dobu 1 roku. Po tomto období budou vaše osobní údaje nezvratně zničeny.

2.     Umístění osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány správcem Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem, a jsou umístěny v České republice. Fyzicky se nacházejí na serverech umístěných v hostingovém centru na lokálních složkách, které se nachází v České republice.

3.     Práva subjektu údajů

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o vás máme, jsou nesprávné nebo neúplné, tak nás můžete požádat o zpřístupnění těchto informací, opravu nebo o jejich vymazání.

V případě, že si chcete stěžovat na to, jak jsme zpracovávali vaše osobní údaje, obraťte se našeho Pověřence (Data Protection Officer – DPO) prostřednictvím e-mailu: stastny@catania.cz nebo písemně na adresu Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Náš pověřenec pak prozkoumá vaši stížnost a bude s vámi spolupracovat, abyste tuto záležitost vyřešili.

Pokud stále máte pocit, že vaše osobní údaje nebyly řádně zpracovávané ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu údajů a podat stížnost tam.