Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem nabízí návštěvníkům tři stálé expozice. První je věnována Tradici výroby vánočních ozdob.

Expozice seznamuje návštěvníky s tradicí výroby vánočních ozdob na Královédvorsku. První část je věnovaná perlařství a vlastní výrobě vánočních ozdob. Výrobu perel demonstruje kout představující perlařskou dílničku. Instalace navozuje dojem, že jsme u perlaře v dílně a podílíme se na výrobě perel. Zbytek prostoru je pak věnován vlastní výrobě foukaných vánočních ozdob. Jsou zde zastoupeny všechny části výroby – foukání, smáčení, zdobení, záponkování a balení do krabic.

Druhá část expozice představuje jakousi „vzorkovnu“ výrobků, které se v našem regionu vyrobily. Je zde k vidění výběr vánočních ozdob od 30. let 20. století do současnosti.

Druhá expozice nese název Historie města Dvora Králové a textilní průmysl na Královédvorsku

První místnost nové expozice je věnovaná nejvýznamnějším momentům v dějinách města.

V dalších třech místnostech mají návštěvníci možnost nahlédnout do dějin textilu v našem městě. Podívají se do rytecké dílny, poznají technologické postupy textilního tisku, dozvědí se o historii textilních továren ve Dvoře Králové nad Labem, i to jaké jsou současné textilní továrny.

Poslední místnost nové expozice nese název „Tak jde čas“. Je věnovaná historii města ve 20. století. Na předmětech denní potřeby, jako jsou skleničky, platidla, hračky nebo fotoaparáty, mohou návštěvníci pozorovat jejich proměnu v čase. Přelomovými událostmi v dějinách města, pak provedou novinové články a filmy.

Další stálou expozicí je Křížová cesta – cyklus olejomaleb královédvorského rodáka J. V. Bergla, umístěný v podkroví Špýcharu. Barokní křížová cesta byla vytvořena pro interiér kostela sv. Jana Křtitele. Po přestavbě kostela se dostala do majetku muzea, kde si jí můžete prohlédnout.