Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem bylo založeno roku 1891. První expozice k historii města a regionu byla otevřena v roce 1923 v budově staré radnice. Po válce muzeum získalo krásné prostory v Neumannově vile. Jeho součástí byla galerie a od roku 1965 Textilní muzeum. Roku 1969 přešla vila do majetku Východočeské zoologické zahrady a muzeum bylo na přechodnou dobu uzavřeno. Zároveň bylo rozhodnuto, že se pro muzejní účely opraví areál tzv. Kohoutova dvora.

Kohoutův dvůr je barokní památkou, která byla postavena pro potřeby Sporckova nadačního velkostatku v Choustníkově Hradišti. Dominantou komplexu je brána s reliéfem sv. Floriána a dobovým vyobrazením dvora s letopočtem 1738. Reliéf údajně přivezl z Kuksu první správce Kohoutova dvora F. A. Berger. Honosný portál je dekorován barokními plastikami (zleva: sv. Jan Křtitel, Panna Maria, sv. Jan Nepomucký). Protože dvůr náležel od 40. let 19. století Aloisu Kohoutovi, začalo se mu říkat – Kohoutův dvůr.

Z původní usedlosti zůstaly tři budovy – hlavní (obytná) budova, špýchar a konírna. Hlavní budova slouží k muzejním účelům od roku 1978. V letech 2012 – 2013 prošla kompletní rekonstrukcí, na jejíž realizaci se podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod ve výši 92,5 %. Jsou zde umístěny stálé expozice, depozitáře, muzejní knihovna a kanceláře.

V roce 1998 byla otevřena další budova – bývalý špýchar. V roce 2013 byl k budově přistavěn panoramatický výtah, který umožňuje vstup do muzea i handicapovaným občanům. Část budovy slouží jako galerie. Je zde vystavena barokní Křížová cesta královédvorského rodáka J. V. Bergla a bronzové plastiky. Ve špýcharu jsou překrásné výstavní prostory a sál, kde se pořádají výstavy, koncerty a přednášky.