11.04.2022 - 7.10.2022

Restaurování pohřebních štítů

V letošním roce proběhlo další restaurování předmětů ze sbírek Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. Tentokrát jsme společně s restaurátorkou paní Zuzanou Červenkovou, vybraly soubor 8 kusů pohřebních štítů. Jedná se o vzácně dochované exempláře, které jsou součástí celku cechovních sbírkových předmětů. Takto velká sbírka dochovaných cechovních předmětů patří k výjimečným v českých muzeích. Soubor výrazně dokumentuje historický vývoj, soudržnost, hrdost i bohatství cechů ve Dvoře Králové nad Labem. Tyto štíty se nosily v čele pohřebního průvodu a poté byly položeny na rakev, pokud byl zemřelý členem některého z cechů. Jak takový pohřební štít vypadá? Na přední straně pohřebních štítů jsou olejomalby s cechovními znameními nebo s výjevy ze života svatých patronů cechu, na jednom cechovním štítu se nachází hedvábná výšivka doplněná českými granáty, po obvodu bývají třásně, tkanice doplněné skleněnými korálky.  Před restaurováním byly štíty znečištěné, spodní kartony byly odřené, chyběly třásně a olejomalby byly poškozené od častého používání.

Díky spolupráci restaurátorky textilu paní Zuzany Červenkové a dalších jejích kolegyň restaurátorek se podařilo olejomalby vyčistit a spodní kartony vytmelit a retušovat. Textilní materiály paní restaurátorka vyčistila, zpevnila hedvábné výšivky, Dracounové výšivky pak vyčistila ultrazvukovou špachtlí .

Celý restaurovaný soubor cechovních štítů, podobně jako loni zrestaurovaný řemeslnický prapor uvidíte na výstavě věnované řemeslům ve Dvoře Králové nad Labem, která začne v zimě příštího roku.

Restaurování tohoto vzácného souboru cechovních štítu byl možné uskutečnit díky dotačnímu programu Královéhradeckého kraje na podporu činnosti muzeí a galerií.