Přírůstky do sbírek – Model branského systému Šindelářské věže

Před nedávnem expozici k historii města obohatil model branského systému Šindelařské věže zhotovený Petrem Šutou dle digitální předlohy archeologa Romana Sirovátky. Na průběh vzniku modelu se můžete podívat na facebookových stránkách výrobce – Pip’s model room. Detaily modelu a preciznost provedení pak můžete prozkoumat u nás v muzeu.
Největším zbytkem městského opevnění je Šindelářská věž. Ta měla původně vedle sebe kulisovou bránu, zřejmě opatřenou ochozem. Na základě dendrochronologického posudku, vypracovaného v roce 1999, víme, že věž byla postavena až  v 15. století v letech 1463 – 1464, což mění dosavadní představy o jejím stáří. Šlo o novostavbu brány vestavěnou do starší bezochozové hradby. Brána s věží vzniká navíc zřejmě na novém místě, původní brána se nacházela blíže ke kostelu. Na základě indicií jako je doba vzniku brány, nejstarší plán města z roku 1743 a analogických prostorových vztahů terénu a parcelace, které jsou stejné jako u Hradišťské brány, uvažuje Mgr. Roman Sirovátka
o existenci barbakánu či jiného obranného prvku. Vlastní věž byla původně opatřena cihlovým ochozem vyneseným na dvou římsách a na místě dnešní střechy se tyčila poměrně vysoká zděná jehlanovitá helmice. Pozůstatkem tohoto původního ochozu jsou dva kamenné chrliče. Starý ochoz byl odstraněn v roce 1989. Zdivo věže bylo původně omítnuto. Jednu z možných podob středověkého opevnění včetně této brány ztvárnil Mgr. Roman Sirovátka v digitálním 3D modelu, podle kterého vyrobil Petr Šuta (Pip’s model Room) v létě 2023 fyzický model. Na tomto modelu je představen běžný život ve městě v okolí brány na přelomu 15. a 16. století. I přesto, že je model jen hypotetický, jisté je, že nějaký vysunutý objekt zde stát musel, protože vlastní brána neměla ani padací most a byla zranitelná. Zda to byl barbakán, či jiný útvar, a jakou měl podobu, by mohl potvrdit jedině archeologický výzkum.
Mgr. Roman Sirovátka, 2023