Přírůstky do sbírek – kočárek firmy Leimer

Do sbírek nám přibyl velmi zajímavý kousek. Jedná se o kočárek – košatinu, který se vyráběl v místní firmě Leimer. Dle pamětnice měla firma sídlo vedle dnešního penzionu Za Vodou a výrobě kočárků se věnoval Miroslav Leimer. V dílně měli truhlárnu, sedlárnu a galvanovnu, ostatní potřebné díly jim dodávaly dodavatelé. Zaměstnávali asi 20 lidí. Prodejna s prosklenou výlohou stála v Riegrově ulici čp. 326, vedle bývalé Hoffmanovy tiskárny. Domek se do dnešní doby nedochoval, v roce 2021 byl zbořen.

Kočárek nám věnovala paní Olga Hojná. Děkujeme a jsme rádi, že díky Vám můžeme nacházet další střípky do královédvorské historie.