20.03.2024 - 20.03.2024

Přednáška: Léčitelé z Krkonoš a Podkrkonoší

Tomáš Chvátal je historikem semilského muzea a autorem rozsáhlé výstavy Léčitelé Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje. Seznámí nás s tím, jak se vyvíjelo léčitelství v oblasti Krkonoš: začneme vysokohorskými sběrači bylin v 16. – 18. století, budeme se zabývat fenoménem bab kořenářek i slavným napravovačem zlomenin Antonínem Pichem z Hořiček. Velkou pozornost budeme věnovat dvěma léčitelům z nedaleké minulosti – Alanu Forejtovi ze Špindlerova mlýna a především proslavenému Josefu Prouzovi z Batňovic.

Vstupné jednotné: 50 Kč

Datum
20.03.2024 - 20.03.2024
Čas
18:00 - 19:30
Místo
Přednáškový sál Špýcharu
Vstupné
50 Kč