11.01.2024

Přednáška: Energie pro Česko 21. století

Potřeby, zdroje a jejich dopady na udržitelnost našeho způsobu života.

Přednáška Ing. Martina Ruščáka, CSc., MBA, absolventa Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, experta v oblasti řízení rizik, manažera, který řídil například jaderné výzkumné centrum, výrobu materiálů pro čipový průmysl nebo konzultační společnost, s praxí v České republice, Norsku, Velké Británii, USA, Mexiku a Taiwanu. Působil jako expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii, zabývá se také popularizací vědy a řízení rizik.

Česká republika stojí na energetické křižovatce. Změna klimatu je nejenom hrozbou, je také příležitostí pro významný technologický rozvoj české ekonomiky, který obvykle bývá následován zvyšováním efektivity ekonomiky, posouváním se v hodnotovém řetězci směrem k vyšší přidané hodnotě. Zároveň je to téma energetické bezpečnosti státu, jeho dlouhodobé stability ekonomické a politické. Přednáška pojmenuje energetické potřeby české ekonomiky v dalších desetiletích a bude se zabývat možnostmi, které máme jako středně velká ekonomika s významným technologickým znalostním zázemím a zkušenostmi, ale bez podstatných primárních energetických surovin. Pokusí se například odpovědět na otázky: Jaký energetický mix je pro ČR optimální a za jakých podmínek? Jaká bude role jaderné energetiky a jak se bude jaderná energetika rozvíjet? Jak zajistíme přechod od uhlí k dalších zdrojům energie v průběhu příštích 10 – 15 let? Co znamená masivní rozvoj obnovitelných zdrojů? A pokusíme se popsat a dát do kontextu některá energetická klišé.

Přednáška proběhne ve čtvrtek 11. ledna 2024 od 17 hodin ve Špýcharu městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem.

Datum
11.01.2024
Čas
17:00
Místo
Špýchar